Werkwijze

Gespreksleiders verbonden aan de Stichting Spiegelbijeenkomsten werken als volgt:

  • Een spiegelbijeenkomst wordt bij voorkeur geleid door twee gespreksleiders.
    Van de twee gespreksleiders is minimaal één persoon afkomstig uit, dan wel goed bekend met de sector waarin gespiegeld wordt. De tweede gespreksleider kan uit dezelfde sector komen of –met het oog op een ‘frisse blik’ – juist van buiten.
  • Het organiserend projectteam houdt één of twee voorbesprekingen met de gespreksleider(s). Tijdens deze voorbesprekingen worden de vragen en de onderwerpen die de organisatie heeft voor de deelnemers besproken en vastgesteld.
  • Van de spiegelbijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Dit verslag bevat onder andere een sterkte/zwakte analyse: een lijst met positieve feedback, verbeterpunten en wensen.
  • Bij de spiegelbijeenkomsten hoort een vervolgtraject. De ‘hoofdaannemer’ biedt begeleiding aan bij dit vervolg. Het kan bestaan uit een nabespreking met het projectteam of een meer uitgebreide sessie met het hele team.
  • Het traject spiegelbijeenkomsten wordt afgerond met een brief aan de deelnemers met dankzegging en conclusies naar aanleiding van de ontvangen feedback. De gespreksleider kan hierbij ondersteuning bieden.
  • Het maximum aantal deelnemers wordt in overleg met de ‘hoofdaannemer’ bepaald.  Ook dient de groep deelnemers een zekere homogeniteit te hebben. Dit is nodig om uitwisseling van ervaringen mogelijk te maken. De gespreksleiders helpen u om te komen tot een geschikte groep deelnemers.