Bestuur

De Stichting Spiegelbijeenkomsten beoogt de verdere verspreiding van de spiegelbijeenkomsten binnen relevante sectoren en wil de kwaliteit
van de methode borgen. Ze doet dit door als informatieplatform te dienen en de opleiding voor gespreksleiders te stimuleren.
De stichting wil ook een verzamelplaats voor deskundige gespreksleiders zijn door vermelding van ervaren gespreksleiders op de website.
Hiertoe is met geïnteresseerde gespreksleiders, na wederzijdse kennismaking, een overeenkomst aangegaan. 

 (foto volgt)
Het bestuur van de Stichting Spiegelbijeenkomsten:
 
Drs. C.C.P.M. (Karin) Hermans, lid 
Mr. J.F. (Jitta) Miedema, voorzitter
Drs. M. (Maria) Mul, secretaris / penningmeester 
Mw. A.H.A. (Annemiek) Nieuwstraten, lid

 

De stichting Spiegelbijeenkomsten is op 18 augustus 2015 notarieel opgericht en ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Voor nadere informatie: