Bestuur

De Stichting Spiegelbijeenkomsten beoogt de verdere verspreiding van de methode spiegelbijeenkomsten en wil de kwaliteit van de methode borgen en verbeteren. Ze doet dit door als informatieplatform te dienen en de opleiding voor gespreksleiders te stimuleren en te optimaliseren. De stichting wil ook een verzamelplaats zijn voor deskundige en ervaren gespreksleiders door vermelding op de website. Alle bestuursleden zijn zelf ook ervaren gespreksleiders.

Leden bestuur Stichting Spiegelbijeenkomsten:
Drs. C.C.P.M. (Karin) Hermans, lid
Mr. J.F. (Jitta) Miedema, voorzitter
Drs. M. (Maria) Mul, secretaris / penningmeester
Drs. A.H.A. (Annemiek) Nieuwstraten, lid

De stichting Spiegelbijeenkomsten is op 18 augustus 2015 notarieel opgericht en ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
Voor meer informatie neem gerust contact op: