Welkom

Een Spiegelbijeenkomst laat professionals leren van de ervaringen van hun patiënten, klanten, cliënten, bewoners en leerlingen. Twee vragen staan centraal: wat gaat goed en wat kan er beter? Doordat professionals de ervaringen uit de eerste hand horen, is de methode zeer indrukwekkend, motiverend en effectief.

Stichting Spiegelbijeenkomsten wil deze unieke, beproefde en effectieve feedbackmethode zo breed mogelijk inzetten: binnen de zorg, rechtspraak, onderwijs en andere (publieke) sectoren die streven naar verbetering van kwaliteit van dienstverlening.
Daarnaast willen we een kwaliteitsstandaard bewaken en verder ontwikkelen. Dit doen we door conferenties en trainingen voor gespreksleiders te organiseren, deskundige gespreksleiders samen te brengen en (wetenschappelijke) publicaties te stimuleren.

Wilt u ook een spiegelbijeenkomst organiseren? Neem dan contact op!