Meer lezen

Boek:

 1. Mul, M. en Witman, Y. Spiegelbijeenkomsten een methode voor feedback van patiënten. Tweede herziene druk. Amsterdam:  AMC 2009. Dit boek met CD-rom met o.a. voorbeeldbrieven is te bestellen bij: info@mulspiegelbijeenkomsten.nl. Kosten: 15,00 euro excl. verzendkosten.

Onderzoeksrapportage:

 1.  Van Gils M. et al. Spiegelbijeenkomsten in de Rechtspraak: organisatie, commentaren en verwerking van feedback. Montaigne Centrum voor rechtsstaat en rechtspleging/ Raad voor de rechtspraak. 2019. Gepubliceerd op rechtspraak.nl

Tijdschriftartikelen:

 1. Grol S, Molleman G, Schers H. Mirror meetings with frail older people and multidisciplinary primary care teams: Process and impact analysis. Health Expect. 2019;00:1–10.
 2. Miedema J.  et al. Feedback uit de relevante buitenwereld. Spiegelbijeenkomsten, de stand van zaken na vijf jaar. Trema november 2015, p. 315-20.
 3. Sprengers, M. e.a. Coassistent houdt opleiders spiegel voor. Medisch Contact  2014: 386-388.
 4. Mul, M. Een spiegelbijeenkomst in de zorg. Zin in Zorg 2013: 15: 12. 4.
 5. Ellerbroek, R. Spiegelbijeenkomsten hebben grote impact bij rechtbank Rotterdam. Trema 2010; Special Nr 1: 423-5.
 6. Melissen, W.A.H. e.a. Spiegelbijeenkomsten, een vorm van burgerbetrokkenheid bij de rechtspraak. NSOB; 11 november 2009.                               
 7. Wit, F de, Mul, M. en Bal, R. Leren van patiënten. Spiegelbijeenkomsten leveren zorgverleners nuttige feedback. Medisch Contact 2008; 63: 990-3
 8. Feijter, C. de. Het ontdekken van blinde vlekken in de zorg. Spiegelbijeenkomsten als input voor patiëntgerichtheid. Huisarts in praktijk 2007: 30-31.
 9. Feijter, C. de. “Open luisteren en nieuwsgierig zijn”. Eerste ervaringen met spiegelbijeenkomsten. Huisarts in praktijk 2007: 32-33.
 10. Witman,Y. Op spreekuur bij de patiënt. Patiënten houden artsen een spiegel voor. Medisch Contact 2001; 56: nr. 19.
 11. Krol. L.J., Leeuw R. de en Wilde, T.W. Luisteren naar de consument van gezondheidszorg. Ned Tijdschr Geneesk 1980; 124: 1585-93.