Opleiding

De stichting kent een Commissie Opleiding. Deze bestaat uit Annemiek Nieuwstraten trainer en Jitta Miedema, co-trainer. De commissieleden zijn beschikbaar voor informatie. De commissie stelt zich tot taak de opleiding van gespreksleiders verspreid over het Nederlandse taalgebied te stimuleren. Zij verwijst daartoe naar de training die onder verantwoordelijkheid van Annemiek Nieuwstraten valt. In het algemeen bestaat de opleiding tot gespreksleider uit drie fasen. Potentiële gespreksleiders volgen twee maal een dag de training voor gespreksleiders. In de tussenliggende periode is het de bedoeling dat zij als toeschouwer een spiegelbijeenkomst bijwonen en vervolgens kunnen ze zelf één of meer bijeenkomsten leiden, onder supervisie van een ervaren gespreksleider. Na de tweede trainingsdag leidt de nieuwe gespreksleider dan nog een aantal spiegelbijeenkomsten samen met een ervaren gespreksleider.

Functiecriteria (toekomstige) gespreksleiders
De gespreksleider heeft een HBO- of academische opleiding, heeft ervaring met het werkveld waarop de spiegelbijeenkomst betrekking heeft, kan groepen leiden, is empathisch en beschikt over gesprekstechnische vaardigheden met name op het gebied van exploreren.

Data komende trainingen gespreksleiders spiegelbijeenkomsten

in 2020:

training 3: 29/9 en 12/11

 

in 2021:

training 1: 19/1 en 2/3

training 2: 13/4 en 25/5

training 3: 14/9 en 9 /11

U kunt zich aanmelden bij de Xpeditie